JPK – ciąg dalszy

Już dwukrotnie na naszych łamach pisaliśmy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (polecamy artykuły: z dnia 11 października 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny czyli szybka kontrola rozliczeń oraz z dnia 5 stycznia 2017 r. Jednolity Plik Kontrolny 2017 – jeszcze szybsza kontrola rozliczeń). Od stycznia 2017 r. obowiązuje poszerzony katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania JPK, a pod koniec kwietnia 2017 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT za luty 2017 r. Weryfikacja ta została dokonana przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Sprawdźmy, jak wyglądają efekty funkcjonowania nowego systemu.

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że obowiązkowi składania dokumentów w formie JPK, w lutym 2017 r. podlegało ok. 110 tys. podatników VAT, którzy wykazali ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów (na łączną kwotę ok. 303 208 mln zł) i sprzedaży (na łączną kwotę ok. 490 079 mln zł). W lutym ok. 90 % z nich była poprawna formalnie, a to oznacza, że w ponad 63 000 transakcji, rejestry zakupów budziły wątpliwości w odniesieniu co do ich rzetelności i prawidłowości. Ministerstwo zidentyfikowało przypadki niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci:

  1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT.

Jak wynika z informacji udzielonej przez MF, zastrzeżenia dotyczyły m.in. posługiwania się fakturami VAT otrzymanymi od podatników nieuprawnionych do ich wystawiania.

Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystuje przekazane pliki JPK do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług. Ministerstwo poinformowało, że wszystkie wątpliwości będą sukcesywnie wyjaśniane przez właściwe urzędy skarbowe, w ramach posiadanych prawnych możliwości. Podatnicy mogą się więc spodziewać pism kierowanych do nich drogą elektroniczną, prowadzenia czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych. Wybór zakresu działań będzie zależał od rodzaju stwierdzonych błędów.

Zdaniem Ministerstwa, wprowadzenie obowiązku comiesięcznego składania JPK_VAT oraz wykorzystywane narzędzia analityczne przełożą się na szybkie diagnozowanie i reagowanie na nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług. Ma to wpłynąć na poprawę sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych, które prawidłowo wypełniają obowiązki podatkowe.

Szybsza weryfikacja wykazywanych zwrotów w podatku od towarów i usług ma umożliwić organom podatkowym skupienie się na działaniach skierowanych do podmiotów, których celem jest fikcyjna działalność lub które nie wypełniają obowiązków podatkowych. Przejawia się w tym naczelna zasada polskiego ustawodawcy – wspieranie rzetelnych przedsiębiorców. Nie jest tajemnicą, że nieuczciwe przedsiębiorstwa są bardziej konkurencyjne. Ministerstwo oczekuje, że system stanie się zachętą dla przedsiębiorców do dobrowolnego składania JPK, co ma przyśpieszyć weryfikację poprawności wypełniania obowiązków podatkowych i pozwoli na zaplanowanie działań biznesowych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *