Nowość w prawie – likwidacja przygotowana.

Od stycznia 2016 r. w PUiN obowiązuje Dział VII dotyczący tzw. przygotowanej likwidacji. Jest to nowa całkiem instytucja w polskim prawie upadłościowym, polegająca na tym, że do wniosku o ogłoszenie upadłości podmiot zgłaszający dołącza wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika, jego zorganizowanej części albo składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Wyłączeniu z wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa podlegają składniki majątkowe objęte zastawem rejestrowym, w przypadkach, gdy umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, z późn. zm.). Mienie zastawione może zostać sprzedane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody zastawnika.

Więcej na ten temat w artykule: Likwidacja podmiotów kapitałowych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *