Od 1 stycznia 2016 roku uzasadnianie korekt nie jest obowiązkowe

Wyjaśnianie urzędowi skarbowemu, dlaczego składamy korektę PIT-37 lub VAT-7 było obowiązkowe tylko do końca 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. podatnik może, ale nie musi informować fiskusa, o przyczynach korekty. Jest tak, dzięki zmianie treści art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej. Dotychczasowe brzmienie omawianego przepisu: skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, od stycznia 2016 roku zostało zastąpione przepisem o treści: Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

W uzasadnieniu do ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ustawodawca określił, że główną przyczyną zniesienia obligatoryjnego uzasadniania korekt są trudności z wyegzekwowaniem tego obowiązku. Ordynacja podatkowa obecnym brzmieniu nie uzależnia ważności korekty od faktu uzasadnienia jej złożenia, więc organ podatkowy w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, ma jedynie możliwość wezwania podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. Sytuacja komplikuje się, gdy pomimo wezwania, podatnik braku nie uzupełni. Jako, że ustawa nie przyznaje urzędowi żadnego środka przymusu mającego na celu egzekucję obowiązku, urząd musi wszcząć procedurę wyjaśniającą, która kończy się decyzją określającą prawidłową wysokość korygowanego zobowiązania. Zdaniem autorów projektu, brak uzasadnienia korekty nie jest sprawą takiej wagi, jaka uzasadniałaby uruchamianie procedur prawnych.

Dlatego też, zgodnie z nowym zapisem art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, od stycznia 2016 roku do ważności skorygowania złożonego zeznania podatkowego, wystarczy sama korekta deklaracji. Dla podatników przyzwyczajonych do dotychczasowej praktyki, jest jednak dobra wiadomość. Złożenie korekty, wraz z jej pisemnym uzasadnieniem również będzie skuteczne.

 

Powiązane artykuły

Komentarze

  1. Czyli powinno być łatwiej. Jednak, jak rozumiem, urząd ma prawo wezwać podatnika do uzupełnienia korekty o wyjaśnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *