Sejmowy spór wokół kształtu klauzuli obejścia prawa w polskim systemie podatkowym

Od kiedy minister finansów poinformował, że zamierza – wzorem większości państw unijnych – wprowadzić do polskiej Ordynacji podatkowej klauzulę obejścia prawa podatkowego, specjaliści – zadziwiająco zgodni, co do konieczności jej wprowadzenia – spierają się o jej kształt. Jedno jest pewne – klauzula ma być przepisem, na mocy którego fiskus będzie mógł podważyć pozorne transakcje dokonane wyłącznie dla optymalizacji podatkowej. Celem klauzuli obejścia prawa ma być ograniczenie nieuczciwej konkurencji poprzez eliminacje praktyk optymalizacji podatkowej, umożliwiających stosowanie dumpingowych cen. Zdaniem specjalistów, dla jej skuteczności niezwykle istotna jest również korelacja klauzuli obejścia prawa z odpowiednimi przepisami stosowanymi w innych krajami.

W założeniach, klauzula obejścia prawa ma wyeliminować transakcje nieuzasadnione ekonomicznie, chociaż zgodne z prawem. Klauzula obejścia prawa ma więc dać fiskusowi olbrzymie narzędzie: uprawnienie do uznaniowej oceny transakcji. Jeśli – zdaniem fiskusa – uzasadnienia ekonomicznego nie będzie, to transakcja zostanie uznana za niebyłą. Firma, która dokonała takiej czynności, zostanie pozbawiona osiągniętych korzyści podatkowych. Nic więc dziwnego, że wokół prób wprowadzenia klauzuli obejścia prawa toczy się głośny spór zakończony – jak na razie – fiaskiem. Obie strony – przedstawiciele przedsiębiorców i fiskus są zgodni, że regulacje w zakresie klauzuli obejścia prawa muszą być sformułowane nadzwyczaj precyzyjnie. Stosowanie tych przepisów nie może wywoływać ani sporów, ani kontrowersji. Podobnie ustawa nie może upoważnić urzędników do podważania dokonanych przez firmy czynności w sposób dowolny.

Obie strony są zgodne, że klauzula obejścia prawa podatkowego nie może stać się batem na przedsiębiorców, tylko skutecznym instrumentem zapobiegającym nadużyciom. Zapis ustawy musi uwzględniać więc interesy obu stron – Skarbu Państwa i przedsiębiorców. Nowe przepisy nie mogą paraliżować czynności podejmowanych przez uczciwe firmy celem usprawnienia działalności, których efekty ekonomiczne wystąpią w przyszłości.

Spór trwa.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *