Na wstępie

W pierwszym wpisie pragnę zarysować tematykę serwisu. Głównie będę poruszał tematykę związaną z kontrolami skarbowymi, ale myślę, że informacje będą miały charakter uniwersalny. Przedstawię artykuły dotyczące różnych etapów postępowania, na co trzeba zwracać uwagę, co mogą, a czego nie mogą robić strony postępowania, słowem podzielę się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Jak powinno przebiegać postępowanie kontrolne, które reguluje Ordynacja Podatkowa, wg której zobowiązani są działać przedstawiciele organu dokonującego kontroli. Jednak praktyka pokazuje, że bywa różnie. Urzędnicy często posługują się taką wykładnią prawa, która daje więcej swobody do interpretacji. Dlatego warto znać procedury i reguły rządzące takim postępowaniem. W przeważającej większości przypadków, wszczęte postępowanie zmierza do decyzji wymiarowej, do ukarania podatnika. Stąd z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że każde postępowanie jest początkiem sporu między stronami.  Każdy przedsiębiorca powinien zakładać taki scenariusz i powinien być przygotowany do takiego sporu. Zapewniam, że druga strona jest bardzo dobrze przygotowana i ma olbrzymie doświadczenie w tym zakresie z racji ilości prowadzonych spraw.

Przedsiębiorca rzadko spotyka się z tego typu zdarzeniem, stąd jego doświadczenie jest niewielkie. Można się zastanowić, czy skorzystanie z pomocy prawnej jest dla podatnika konieczne, a tym samym, czy zdoła samodzielnie wygrać sprawę w przypadku zapadnięcia niekorzystnej decyzji. Uważam, że nie koniecznie musi korzystać z pomocy prawnej, jednak musi być dobrze przygotowany i posiadać wiedzę w tym zakresie. Niezbędne będzie zatem zapoznanie się z aspektami prawnymi i procedurami obowiązującymi w danym postępowaniu. Inaczej kontrolowany może się bardzo zdziwić, gdy jego wnioski i dowody nie zostaną uwzględnione w postępowaniu. Należy również pamiętać o tym, że każda sprawa jest inna, że każde postępowanie może przebiegać w inny sposób. I sprawa zasadnicza,trzeba mieć opracowaną strategię na każdy etap postępowania, mocne nerwy i dużo czasu, bo sprawy mogą się ciągnąć latami, a wystarczy przeoczyć choćby jeden termin jakiejś czynności, a sprawa będzie przegrana. Wiara w dobrą wolę urzędników prowadzących postępowanie jest podstawowym błędem. Przyznam, że obecnie urzędnicy są obdarzeni kulturą i często sympatyczni, ale to nie ma nic do rzeczy. Tym bardziej należy być czujnym i ostrożnym, szczególnie w wolnych wypowiedziach i zeznaniach. Starajmy się, aby wszystkie wypowiedzi były zgodne z protokołem i sprawdzajmy to, aby nasza wypowiedź nie została przeinaczona. Pamiętać należy, że urzędnicy są szkoleni w technikach przesłuchań, zbieraniu dowodów i w logice postępowań. Przedsiębiorca podejmujący samodzielnie tę nierówną walkę, musi pamiętać, że postępowanie będzie czasochłonne i wymagające. Znacznie to ograniczy czas poświęcany na pracę.

Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie prawa, dorównują wiedzą organom wydającym decyzje, mają duże doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, doskonale znają procedury i nie są podatni na zabiegi socjotechniczne stosowane przez kontrolujących. Uważam jednak, że bez pomocy samego zainteresowanego, pomoc prawna może okazać się niewystarczająca. Aby odnieść sukces w sporze, przedsiębiorca musi wykazać się dużą aktywnością, wspierać i współpracować ze swoim pełnomocnikiem, bo sam zna stan sprawy najlepiej, zna wszystkie okoliczności, potrafi wskazać dowody i świadków w sprawie.

Pamiętajmy, że mając kontrolę, nie należy czekać na jej wynik w postaci decyzji, tylko zasięgnąć porady specjalisty, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, powołać pełnomocnika jeśli to będzie korzystne dla postępowania, opracować strategię i walczyć. Pierwszy etap postępowania podatkowego jest najistotniejszy i najczęściej on rozstrzyga o końcowym wyniku postępowania. Na etapie postępowania sądowego jest najczęściej za późno, jeśli nie zdobyliśmy wcześniej wystarczających dowodów na poparcie naszych racji.

 

 

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *