Giełda Spółek

Giełda Spółek to miejsce, gdzie możecie Państwo samodzielnie zamieścić ofertę sprzedaży udziałów Spółki, którą chcecie sprzedać. Oferta przed ukazaniem się zostanie zweryfikowana pod kątem zgodności danych prezentowanych przez oferenta z informacjami ujętymi w Krajowym Rejestrem Sądowym. Oferta może dotyczyć podmiotu krajowego, zagranicznego bez względu na sytuację finansową, wysokość kapitału, zysków, zadłużenia, kondycji, wartości majątku, itd. Ważne jest aby w ogłoszeniu oferent zamieścił wszystkie istotne informacje mające wpływ na stan prawny i wartość Spółki oraz cenę sprzedaży udziałów. Osoby zainteresowane zakupem udziałów otrzymają od Serwisu bezpośredni kontakt oraz podstawowe dane Spółki. (po wcześniejszym otrzymaniu zgody od oferenta). Sprzedający chcący zapłacić kupującemu za przejęcie udziałów wpisują przy cenie sprzedaży wartość ujemną (-).

Jeżeli strony zdecydują się zawrzeć transakcję, mogą dokonać tej czynności samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii. W ramach dodatkowej obsługi nadzorujemy cały proces transakcji pod kątem prawidłowego przebiegu sprzedaży udziałów, zmiany zarządu, ustanowienia prokury, zmian statutowych, adresu Spółki, itd. Przygotowujemy niezbędne dokumenty w tym umowy, protokoły, wnioski do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i właściwych urzędach. Na Państwa życzenie badamy wiarygodność Spółki, stan zobowiązań, kompletność i rzetelność dokumentacji prawnej, księgowej oraz założycielskiej, w tym również zdolność kredytową. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi na preferencyjnych warunkach i oferujemy klientom dobre warunki finansowe przy podpisywaniu aktów notarialnych.