Jednolity Plik Kontrolny 2017 – jeszcze szybsza kontrola rozliczeń

O JPK, na łamach Kontrolowanych pisaliśmy już w październiku 2016 r. w artykule pt.: Jednolity Plik Kontrolny czyli szybka kontrola rozliczeń, ale niedawno przegłosowana przez Sejm poprawka do ustawy sprawia, że do tematu powracamy.

Miało być tak, że małym i średnim przedsiębiorcom, do 30 czerwca 2018 r. pozostawiono prawo wyboru sposobu komunikacji z urzędem (standardowe lub za pomocą JPK). Po tej dacie, obowiązek stosowania struktury logicznej miał obciążać wszystkie przedsiębiorstwa. Posłowie przegłosowali jednak poprawkę i już na nadchodzący rok sprezentowali podatnikom podmiotowe rozszerzenie obowiązku comiesięcznego przesyłania do 25. dnia każdego miesiąca, danych z ewidencji VAT w strukturze logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Po raz pierwszy dane będą musiały zostać przesłane do 25 lutego 2017 r. (za styczeń).

Według nowych uregulowań, jedynie mikroprzedsiębiorcy mogą poczekać do dnia 1 stycznia 2018 r. Przypomnijmy, że na potrzeby JPK, mikroprzedsiębiorcę definiujemy na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013. 672, dalej: udg). Zgodnie z tymi przepisami, jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (art. 104 udg):

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług lub operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Decyzja Sejmu stanowi duże przyspieszenie. Niestety, zmiana ta nie była konsultowana z przedsiębiorcami – na co zwrócili uwagę podczas prac w podkomisji przedstawiciele Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Na przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do nowych obowiązków, nałożone zostaną sankcje przewidziane w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.1999.83.930). Mają one sięgać nawet 3 mln zł za niedostarczenie ewidencji i 6 mln zł za złożenie jej w sposób nieprawdziwy.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *