Likwidacja spółki

Najczęstszym powodem chęci likwidacji Spółki jest nieopłacalność dalszego jej prowadzenia lub brak chęci wspólników do ponoszenia kosztów utrzymania Spółki. Proces likwidacji jest kosztowny (same koszty administracyjne i notarialne wynoszą ok. 3000 zł w przypadku prostej likwidacji) i czasochłonny (postępowanie likwidacyjne w teorii musi trwać co najmniej 6 miesięcy, w praktyce trwa najkrócej 9 miesięcy, a w trudniejszych przypadkach nie da się określić czasu zakończenia postępowania). Również formalnie jest to trudny proces i wymaga dużego doświadczenia ze względu na ilość czynności do wykonania w trakcie likwidacji i bezpośrednio po jej zakończeniu. Często likwidacja wiąże się z koniecznością poprowadzenia różnych postępowań i rozstrzygnięć sporów, szczególnie gdy pojawią się niespodziewani wierzyciele po ogłoszonym wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kolejną trudnością, która może przysporzyć kłopotów jest określenie majątku Spółki, jego realna wycena oraz procedura upłynnienia majątku, szczególnie gdy istnieją rozbieżności pomiędzy stanem księgowym, a rzeczywistym. Przed likwidacją należy zakończyć wszelkie bieżące interesy, ściągnąć istniejące wierzytelności oraz spłacić wszystkie zobowiązania. Dużą przeszkodą w postępowaniu likwidacyjnym mogą stać się wierzytelności sporne, które muszą zostać wyjaśnione przed ukończeniem całego procesu. Nie należy zapominać, że likwidację przeprowadza powołany likwidator, który musi dochować szczególnej staranności podczas likwidacji aby nie narazić się na odpowiedzialność z art. 299 K.s.h..

W ramach oferowanej przez nas usługi likwidacji Spółki przewidujemy:

 1. Zaplanowanie likwidacji Spółki, przygotowanie wszelkich niezbędnych uchwał, wniosków oraz pełną asystę na każdym etapie postępowania.
 2. Otwarcie likwidacji i ustanowienie likwidatora ze wskazania klienta lub spośród naszych pracowników.
 3. Zgłoszenie otwarcia likwidacji Spółki do rejestru sądowego.
 4. Ogłoszenie otwarcia likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
 5. Przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji na podstawie dostarczonego sprawozdania finansowego poprzedzającego wszczęcie procedury oraz na podstawie spisów z natury i przeglądu sytuacji Spółki.
 6. Przeprowadzenie wszelkich czynności likwidacyjnych, między innymi zakończenie bieżących interesów Spółki, wygaszenie i rozwiązanie umów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań, upłynnienie majątku Spółki, poprowadzenie wszelkich postępowań, w tym spornych oraz innych spraw Spółki.
 7. Przeprowadzenie podziału masy likwidacyjnej pomiędzy wspólników w odpowiednim czasie oraz zaspokojenie spóźnionych wierzycieli w miarę możliwości.
 8. Przygotowanie do zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników i asysta tych czynności.
 9. Sporządzenie i złożenie wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru sądowego.
 10. Dopełnienie wszelkich dodatkowych czynności wymaganych przepisami np.: złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru GUS, ZUS, itp.

W ramach usługi udostępniamy adres rejestrowy dla likwidowanej Spółki oraz miejsce przechowywania dokumentacji w trakcie oraz po zlikwidowaniu Spółki lub po likwidacji składamy dokumentację we skazanym uchwałą miejscu.

Inne Usługi

Artykuły powiązane:

 1. Połączenia spółek kapitałowych z podmiotem krajowym lub zagranicznym w drodze fuzji i inkorporacji. Procedury i konsekwencje.
 2. Likwidacji podmiotów kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy i orzecznictwo.
 3. Likwidacja podmiotów kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność likwidatorów

Napisz do nas