Okno

Chcesz się pozbyć Spółki, uciąć dalsze koszty, nie chcesz zarządzać Spółką i uczestniczyć w trwających i przyszłych postępowaniach kontrolnych, czy sądowych? Skorzystaj z naszej oferty. Gwarantujemy przejęcie udziałów, powołanie zarządu, przeniesienie adresu, dokonanie zmian w rejestrach KRS, US, ZUS i GUS. Przejmiemy obowiązki księgowe i sprawozdawcze. Poprowadzimy aktualne i przyszłe postępowania likwidacyjne, układowe, administracyjne, kontrolne, czy sądowe. Umożliwiamy byłemu Zarządowi monitorowanie zdarzeń dotyczących Spółki. (więcej)