ICO – Initial Coin Offering – sposób na finansowanie projektów.

ICO – Initial Coin Offering, zwane często IPCO – Initial Public Coin Offering jest jednym z nieregulowanych sposobów pozyskiwania finansowania dla Startupów poprzez zbiórkę kapitału od osób pragnących wesprzeć twórców. Najczęściej zbiórka odbywa się w formie sprzedaży tokenów Startupu za inną kryptowalutę notowaną na giełdach omijając rygorystyczny, regulowany proces pozyskiwania kapitału, wymagany przez inwestorów wysokiego […]